• pestovanie rajčín na farme oborín

  Skleník

  Pestovanie paradajok v skleníku

  viac

 • chov hovädzieho dobytka na farme oborín

  Hovädzí dobytok

  Chov rôznych plemien hovädzieho dobytka

  viac

Hovädzí dobytok

Obnovením chovu hovädzieho dobytka chceme dosiahnuť špičkovú kvalitu hovädzieho mäsa.
Našu produkciu dodávame priamo do reštauračných zariadení na východnom Slovensku a pod Tatrami.

Chováme plemeno:

Limousine

Plemeno vzniklo v limousinskej oblasti juhozápadneho Francúzska. Vyznačuje sa veľkým podielom svaloviny, nízkym podielom tuku, dobrou chodivosťou a pastevnou schopnosťou pri vysokej konverzii objemových krmív. Kravy vykazujú dobré materské vlastnosti a sú dostatočne mliečne; ich prednosťou je dobrá plodnosť s priaznivým medziobdobím, dlhovekosť a predovšetkým ľahkosť telenia.