• pestovanie rajčín na farme oborín

  Skleník

  Pestovanie paradajok v skleníku

  viac

 • chov hovädzieho dobytka na farme oborín

  Hovädzí dobytok

  Chov rôznych plemien hovädzieho dobytka

  viac

Bioplynová stanica

Nachádza sa v areáli Farmy Oborín.
Slúži na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, využívaním biomasy jednoročných rastlín a zoomasy.
Hlavným vstupom do bioplynovej stanice je kukuričná siláž.
Po ukončení fermentácie, vzniká z biomasy biologické hnojivo – digestát, ktorý sa vyvezie cisternami na poľnohopodárske pozemky a využije sa ako kvalitné sekundárne hnojivo, eliminujeme tak používanie umelých hnojív.
Hlavným produktom je elektrická energia, ktorá je dodávaná do distribučnej spoločnosti.
Vedľajší produkt je teplo, ktorý sa čiastočne využíva na ohrev fermentorov, zvyšok sa využíva na vykurovanie budov, skleníkov, dielní a maštalí.