• pestovanie rajčín na farme oborín

    Skleník

    Pestovanie paradajok v skleníku

    viac

  • chov hovädzieho dobytka na farme oborín

    Hovädzí dobytok

    Chov rôznych plemien hovädzieho dobytka

    viac

  • chov pstruhov na farme oborín

    Jazero v starom toku rieky

    Chov Kaprov, Pstruhov, Sumcov

    viac

  • chov bažantov na farme oborín

    Bažanty

    Chov domestifikovaných bažantov

    viac

Bioplynová stanica

Nachádza sa v areáli Farmy Oborín.
Slúži na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, využívaním biomasy jednoročných rastlín a zoomasy.
Hlavným vstupom do bioplynovej stanice je kukuričná siláž.
Po ukončení fermentácie, vzniká z biomasy biologické hnojivo – digestát, ktorý sa vyvezie cisternami na poľnohopodárske pozemky a využije sa ako kvalitné sekundárne hnojivo, eliminujeme tak používanie umelých hnojív.
Hlavným produktom je elektrická energia, ktorá je dodávaná do distribučnej spoločnosti.
Vedľajší produkt je teplo, ktorý sa čiastočne využíva na ohrev fermentorov, zvyšok sa využíva na vykurovanie budov, skleníkov, dielní a maštalí.